По-строги мерки за спортуващите от днес

0
512

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед № РД-09-554/29.05.2020 г., с която се актуализират указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения при провеждането на спортни занимания. Те са съгласувани с министъра на здравеопазването и трябва да бъдат спазвани от собствениците (наемателите) на спортните обекти, спортистите, треньорите, длъжностните лица и персонала на тренировъчните зали.

Издадената заповед разрешава индивидуални и колективни спортни занимания на закрито, както и индивидуални и колективни спортни занимания на закрито и открито за деца до 18-годишна възраст, без допускане на болни в тренировъчната зала.

Задължително е почистване и дезинфекция на под и повърхностни в спортните съоръжения, където ще се влиза по един човек на 4 кв. м. площ.

Спортисти, треньори и длъжностни лица са длъжни да почистват контактните повърхности на използваните уреди или пособия с осигурените за целта дезинфектанти. В залите ще се влиза с чисти спортни обувки и облекло, само за използване на място. Няма да бъдат допускани придружители или пък публика.

Вижте повече тук: http://mpes.government.bg

Коментари от Фейсбук