XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“

0
442
Парламентарни избори 2021#

ДИПКУ организира XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г.
Заради епидемиологичната обстановка местата за присъствените събития на 25.06 (петък) са ограничени.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА
24.06.2021
Онлайн сесия

15.00 – 17.00 ч. Споделяне на добри практики
Водещи ас. д-р Маргарита Славова, ас. д-р Николай Атанасов

25.06.2021
ДИПКУ – Стара Загора, ул. „Армейска“ 9
09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Откриване

10.00 – 12.00 ч. Пленарна сесия (втори етаж)

 • Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти
  Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине – Литва Panevėžio rajono švietimo centras
 • Старт Про
  Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет
 • Приложни измерения на социално-емоционалното учене
  доц. д-р Венета Узунова, ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет
 • Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители
  Иглика Ангелова, КАИТ

   

12.00 – 12.30 ч. Почивка

12.30 – 17.00 ч. ОТКРИТИ ВРАТИ:

Зала 208 (втори етаж) ОТВОРЕНА НАУКА – ДЕЦАТА, ТАЛАНТИТЕ И БЪДЕЩЕТО

 • 12.30 – 13.15 ч.
  Емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда
  Юргита Ватиекуниене и Инга Жилинскине – Литва – Panevėžio rajono švietimo centras

   
 • 13.15 – 14.15 ч.
  33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика – Полигон Старт Про
  Аксана Василиева и екип

   
 • 14.30 – 16.30 ч.
  Атмосфера Бъдеще в обучението по науки:
  • Добри практики – роботика, мехатроника, науки;
  • Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.

    

Зала 2 (партер)

 • 13.30 – 16.30 ч.
  Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ)
  Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет

   

Зала 308 (етаж 3)

 • 13.30 – 14.30 ч.
  Работилница по Арттерапия
  Мария Иванова, консултант по арттерапия

   

STEM център (партер) STEM – ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО

 • 13.00 – 17.00 ч.
  STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи

   

17.30 ч. Закриване на Форума

СЪПЪТСТВАЩИ ОБУЧЕНИЯ
26.06.2021 г
STEАM обучение в начална степен – възможности и перспективи (онлайн)
доц. д-р Даниела Кожухарова, ас. Мария Желязкова

20.06.2021 г.
Преподавателско портфолио – философия, технологии, практически проекции (онлайн)
ас. д-р Маргарита Славова

Виж още на: https://www.dipku-sz.net/A/b/26/?cMenuId=5

реклама