Помощ за семейството от Ветрен

0
4983
Парламентарни избори 2021#

Семейството, което остана без дом след пожар в с. Ветрен, ще бъде настанено при нормални битови условия в общежитието на ПГ по селско стопанство в Мъглиж. Разходите ще бъдат поети от общината. Ще им бъде осигурена храна. От общината ще помогнат и за възстановяване дома на хората. Самите те нямат възможност сами да възстановят къщата си. Нуждаят се от строителни материали, помощ, дрехи.

Ето и банковата сметка за помощ на семейството:

Банка ДСК – ЕАД

IBAN:BG67STSA93000024368582

BIC:STSABGSF

Титуляр: Радка Христова Иванова

реклама