Освобождават общински служител

Общинският служител, който отказа да се легитимира пред медиите, ще бъде освободен от звеното по контрол за кратковременно паркиране в Казанлък. [yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=WhPa8uV6WCo’] Коментари от Фейсбук