Ефективен проект за администрация и граждани

0
2

[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=65t5aLCHinw’]

В Община Мъглиж приключи 9 месечен проект за обучение на общинската администрация. 108 служители се включиха в проекта, който вече има пряко отражение и върху обслужването на гражданите.

Коментари от Фейсбук