Библиотека „Искра” едно от най-посещаваните места през лятото

0
6
Парламентарни избори 2021#

[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=9NPRy1kio-Y’]

Жежко лято за колектива на ОБ „Искра“, отчита директорът и Анна Кожухарова. Над 15 хиляди читатели са посетили библиотеката, 1217 са децата посетили Лятната и академия през 45-те дни , в к оито тя работи. Тенденцията за засилена посещаемост бележи ръст оше от миналата година и в този смисъл, това е една от обичаните и посещавани институции от казанлъчани, каза директорът на библиотека „Искра“ Анна Кожухарова.

 

реклама