Без достъпна среда в Казанлък

1
2

Трудно е за нормалните хора да разберат другите- тези с физически увреждания и техния почти невъзможен достъп до обществени сгради и дори до тоалетните в Казанлък, твърдят специалисти.

https://www.youtube.com/watch?v=4_WJjZ8ByVA

Коментари от Фейсбук

Comments are closed.