СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ГАЗИФИЦИРАНЕ НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

0
3584

“СИТИ ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ НАБИРАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БИТОВИ И СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ /ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА/, ИЗЯВЯВАЩИ ЖЕЛАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО СИ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ.

ЗА ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО НАМЕРЕНИЕТО НА “СИТИ ГАЗ” ЕАД, Е НЕОБХОДИМО ДА ИМА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ЖЕЛАЕЩИ.

ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ПОЕТАПНО, КАТО С ПРЕДИМСТО ЩЕ БЪДАТ КВАРТАЛИ И УЛИЦИ С ПО-ГОЛЯМА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ.

ПРИ ИНТЕРЕС ОТ ГРАЖДАНИТЕ НА ПАВЕЛ БАНЯ, БЛАНКИ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧИНИ В СТАЯ 9 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ – ЙОАННА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, КАКТО И НА САЙТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КОПИЕ ОТ АКТА ЗА СОБСТВЕНОСТ – НОТАРИАЛЕН АКТ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Коментари от Фейсбук