Одобрени са два проекта на община Павел баня по Програмата „За чиста околна среда“.

0
572

Министърът на околната среда и водите одобри два проекта на община Павел баня по Програмата „За чиста околна среда“.

Проектите са с тема „Обичам природата и аз участвам“ и са за с. Долно Сахране и с. Горно Сахране. Инициативата е на млади хора от двете села, като дейностите, които се финансират са за изграждане на детски съоръжения на обществени места, кампании по почистване на околностите на селата и по поречието на река Габровница.

Кметът на общината е подал 5 проектни предложения, като са включени и още населени места.

Коментари от Фейсбук