Община Павел баня остава чиста и през новогодишните празници

0
981

Служителите по чистота и озеленяване към Община Павел баня ще работят и през празничните дни, разпореди кметът Иса Бесоолу с идеята ежедневно да се поддържат чисти общинските площи в града и населените места.

През изминалата една година градоначалникът въведе ежедневен режим на работа на сметосъбирачните машини, като пропорционално се увеличи и количеството отпадък – с 13%. За сметка на това увеличение, вече няма „преливащи“ контейнери и кофи, а в Общината се получават отличните отзиви от доволни граждани.

„След драстичен контрол от моя страна, независимо от увеличения отпадък и курсовете до претоварната станция в гр. Казанлък, разходите за гориво в сметосъбирането бяха намалени с 28%. През двата летни месеца на 2020 г. разходът бе 13 179 лв. за 4 машини, като за същия период на 2019 г. е бил 16 912 лв. за 3 машини. Намалихме и разходите за текущи ремонти – 2,14 пъти”, заяви кметът на Павел баня Иса Бесоолу.

В момента Община Павел баня подготвя процедура за нова сметосъбирачна машина, която да бъде закупена със средствата от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Отделно от това в сметката на община Павел баня в РИОСВ има неизразходвани над 800 000 лева, които предстои кметът да предложи да бъдат разходвани с решение на Общински съвет през следващите 3 години.

„Предвиждаме след още една година изцяло да подменим автомобилния парк в сметосъбирането, което ще намали още повече разходите за ремонти и гориво. За изминалата една година постигнахме 50% по-добра ефективност на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на база: горива, ремонти, чистота и ред на територията на община Павел баня”, допълни кметът Бесоолу.

Коментари от Фейсбук