Иса Бесоолу: На добър час на всички! Бъдете смели!

0
142
Парламентарни избори 2021#

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ!  
Нека новата учебна 2021/2022 г. е успешна и здрава! Да се увенчаят с успех усилията, които полагате ежедневно за постигането на едно по-добро образование за децата ни! 
МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, 
Днес за първи път ще прекрачите прага на училището, което няма да сгрешим, ако наречем „прозорец към знанието“. Именно в училище ще се научите да четете и пишете, за да откривате нови светове. Именно училището ще открие пред Вас нови светли хоризонти. Ще създадете и нови приятелства. 
Днес може да пристъпвате по-плахо прага му, но с всеки изминал ден това ще става по-лесно и ще бъдете по-смели. Бъдете смели винаги! Пожелавам Ви да сте здрави и „На добър час!“
СКЪПИ УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН, ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН КУРС, 
За Вас училището вече не е непознато място. Сигурен съм, че с всяка изминала година си казвате, че сте научили много, за което сте прави, но помнете, че има още много, което не сте и с което тепърва ще се запознаете. Не забравяйте, че хубавите дни в училище Ви предстоят и в новата учебна година! Положили сте много усилия, за да стигнете до тук, затова не се отказвайте да мечтаете и да следвате мечтите си. Убеден съм, че вашите родители, близки и приятели ще са до Вас. 
НА ВАС СКЪПИ УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ, 
Пожелавам дръзновение в работата и смелост да преодолеете предизвикателствата на днешния ден! Показахте, че и в различна среда, предвид пандемичната обстановка, можете да се справите, за което искрено Ви поздравявам! Доказахте отново, че учителството е призвание. Поклон! 
На всички Вас, на Вашите ученици и техните родители пожелавам здраве, късмет и успешна нова 2021/2022 г. учебна година! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 С уважение: Иса Бесоолу Кмет на Община Павел баня

реклама