Иса Бесоолу: Благодаря на павелбанци, че са съвестни към общинския бюджет

Община Павел баня закупи нови съдове за смет за нуждите на населението. 545-те кофи днес бяха разтоварени и в готовност да бъдат раздадени от хората, след подадена от страна на домакинствата заявка в Общината и при условие, че са заплатили такса смет за предходната година.Кметът Иса Бесоолу припомня на всички жители, че средствата, с които са закупени новите съдовете за смет, са от отчисленията от платения от тях данък битови отпадъци.С доставките на съдове за смет през последните две години, голяма част от старите кофи бяха подменени с нови, а там, където липсваха, бяха поставени такива. „Искам да уверя населението, че повишаването на  цените на горивата, няма да се отрази на ритмичността на дейността по сметосъбирането в общината. Зная, че са нужни още съдове за смет, но поетапно ще ги закупуваме. Благодаря на хората, че, въпреки трудното време, в което живеем, и финансовите затруднения, са съвестни към общинския бюджет“, заяви кметът Бесоолу. 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram