Започва изпълнението на важен за с.Турия проект на стойност 666 100,00 лева с ДДС

0
4415

Днес започна изпълнението на един много важен проект за с. Турия – „Изграждане на нови и укрепване на съществуващи подпорни стени, в участъци от о.т.105 до о.т.111, и от о.т.135 до о.т. 138, по регулационния план на с.Турия. общ. Павел баня“. Строителството е на стойност 666 100,00 лева с ДДС.

Коментари от Фейсбук