Въпреки бедствието в Павел баня приеха новия бюджет 2020

На свое извънредно изнесено заседание вчера Общинският съвет гласува Бюджет 2020 на Община Павел баня. Въпреки влошената обстановка, липса на електричество, водоподаване и мобилни мрежи, местният парламент успя да приеме Бюджет 2020 с 14 гласа „За“. Трима не успяха да присъстват, поради затворената отсечка Павел баня – Казанлък. Заседанието се проведе в ПРО-ЕАД, благодарение на ръководството на лечебното заведение. Това заяви  председателят на Общинския съвет Милена Паунова.

Кметът Иса Бесоолу благодари на колегите си във фейсбук: Благодаря на своите колеги кметове и служители в общината, че днес в бедствените условия не оставихме нeприбрани, нестоплени и ненахранени деца, че доставихме навреме топлата храна на старите хора. Благодаря на общинските съветници, че в пълно единодушие гласуваха днес Бюджет 2020. Предстои много работа. Вярвам във вас.

Един от акцентите е увеличение на средствата в образованието – от 5 549 400 лв. на 6 410 811 лв. В проектобюджета кметът Иса Бесоолу предложи и увеличение на заплатите на работещите в образователната сфера – със 17%, както и на общинската администрация и кметовете на кметства – с по 10%. Заплатите на медицинските сестри пък ще станат близо 900 лв.

„Отделяме немалка част от собствените приходи за дейности със значителен социален ефект. Хората са най-важни! Човешкият фактор е приоритетен за нас!”, коментира кметът Иса Бесоолу, който е заложил в бюджета и увеличаване на субсидията за пенсионерските клубове и стандарта за персонал в училищата. Одобрените допълнителни средства за читалищата за 2020 г. стават 26 416 лв., като със средства от общинския бюджет ще бъде подпомогнат и хор „Тодор Мазаров”.

Инвестиционната програма бележи ръст с 30% спрямо 2019 г. От общо 2 823 519 лв., 724 121 лв. по ПМС се предвижда да покрият разходите за изграждане на подпорна стена на реката в с. Турия, 549 800 лв. – за водопроводи и асфалтиране. Останалите средства са от целевата капиталова субсидия и от местни приходи. Инвестиционната програма за 2020 г. включва обекти, както от гр. Павел баня, така и селата в общината.
Стремежът е да се реализират най-приоритетните обекти във всяко населено място.

Община Павел баня продължава и през 2020 г. приоритетно да изгражда и ремонтира пътната инфраструктура. Бюджет 2020 акцентира и върху подобряване инфраструктурата в община Павел баня. Сред населените места, в които предстоят ремонтни дейности на пътната настилка, са: Манолово, Габарево, Горно Сахране, Павел баня. С близо 8000 лв. се увеличават средствата и за зимно почистване. Така от 48 000 лв. през 2019 г. в настоящата 2020 г. стават 55 900 лв.

Ще бъде доставена и нова машина за сметосъбиране и контейнери за смет по програма ПУДООС. Те ще обезпечат необходимостта на цялата община.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram