Всички детски градини на територията на община Павел баня ще работят без прекъсване през летните месеци

0
995
Парламентарни избори 2021#

По разпореждане на Кмета на общината Иса Бесоолу всички детски градини на територията на община Павел баня ще работят без прекъсване през летните месеци от 6 ч. сутрин до 18 ч. вечер. Издадена е заповед, с която трябва да бъдат запознати всички родители.