Честит Ден на Независмостта!

По повод деня на независимостта. Дни като този сега са изключително необходими. Нацията ни е разделена, заявява в поздрава си Гавазов. Честит Ден на Независимостта!

Нека всички, които чувстват себе си истински Българи, приемат най-искрените ми пожелания за много бъдещи поводи за лична и национална гордост! Дни като този са особено необходими днес, защото Нацията ни е омерзена, силно разделена и морално опетнена!

Нека примерът на Онези вдъхновени и почтени хора ни напомня, че сме наследници на славно Племе и съвременници на грозно и унизяващо човешкото достойнство Настояще!

Душо Гавазов

кмет на гр.Мъглиж

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram