Променят датата за провеждане на Преброяване 2021

0
960
Парламентарни избори 2021#

СЪОБЩЕНИЕ

                                           УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ,

Информираме Ви, че с Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерски съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021, както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г., като:

  • преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.;
  • преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Във връзка с промяната на датата за преброяването и предвид дългия срок от време до 7 септември ще се наложи да бъде направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването, на лицата подали заявления за преброители, контрольори и придружители, както и набиране на нови в случай на необходимост.

  26.01.2021 г.                                                                                           ОБЩИНА МЪГЛИЖ

реклама