Покана за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж

0
560
Парламентарни избори 2021#

На 12.03.2020 г. (четвъртък) от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Мъглиж ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж, публикувана на официалната интернет-страница на Община Мъглиж.
Становища и предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected], в срок до 20 март 2020 година включително.

реклама