Община Мъглиж ще подпомага хората от най-социално уязвимите слоеве на населението в условията на COVID-19

0
1590
Парламентарни избори 2021#

На 17.05.2021 год. кметът на Мъглиж Душо Гавазов и Председателя на УС на МИГ ,, Мъглиж, Казанлък и Гурково”, г-жа Рени Малева, подписаха договор за изпълнение на проект за,, Подпомагане на хората от най-социално уязвимите слоеве на населението в условията на COVID-19”. По този проект ще бъдат трудово активирани над 70 безработни лица, а 35 ще започнат работа при минимална работна заплата. Ще се даде възможност по проекта да се извършва периодична дезинфекция на обществените площи, с което да се предотврати разпространението К-19 и други трансмисивни инфекции! Кметът на Мъглиж Благодария на всички ангажирани в изготвянето и одобряването на проектната документация, както и на тези, които направиха възможно съществуването на МИГ ,, Мъглиж, Казанлък и Гурково”!

реклама