Община Мъглиж обявява дежурен служител за почивните дни

0
902

ДЕЖУРЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ:

ОТ 17.00 Ч. НА 8.05.2020 Г. (ПЕТЪК)
ДО 8.00 Ч. НА 11.05.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Трифон Трифонов
Мл. експерт „ОМП, ГЗ и СИ”

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ : 0886442375

Коментари от Фейсбук