Миглена Филипова: Да преобразим община Мъглиж!

0
2261
Парламентарни избори 2021#

Ветрен. Когато човек се срещне с учители, макар и ветерани, няма как да не ти припомнят и историята на селото, с която се гордеем като българи, така и отношението ни към правоговорните норми на българския език. Все теми, които водят до дискусия за образованието. В никакъв случай не подминаваме, казаното от минувачите на площада, които искат добра инфраструктура и автоспирка в селото. Разбира се обяснявам, че в моите и на „БСП за България“, приоритети е заложено програма за инфраструктурата, която ще обсъдя с всички жители на общината за поетапно реализиране и финансиране, като няма да пропусна и село Ветрен.Жителите тук винаги са били активни и знам, че заедно ще подготвим добри проекти за благоустрояването.

Връщайки се отново към темата за образованието, ми напомнят че образованият човек е реализиран човек. Именно той може да участва със своите умения в създаването на добри условия за живот. И когато говорим за промяна в общинското управление сме на едно мнение, че първо трябва да се анализира образованието и образователната инфраструктура. После да се изведат целите, задачите и мерките, за да изградим нашите дългосрочни програми.

Сред приоритетите ми са:

 • – Спиране на образователната миграция от общината чрез план за подпомагане и развитие на образователните институции, съобразен с реалните нужди на учениците и учителите.
 • – Взаимодействие между училище, родители и институции за пълен обхват и задържане на децата в образователната система.
 • – Категорична ангажираност от местната власт при установяване и връщане на отпаднали деца обратно в училище.
 • – Акцентиране в приобщаващото образование – като крачка по пътя за постигане на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, да участват в живота на обществото и да имат своя принос.Увеличаване възможностите за личностно развитие и качествено образование.
 • – Организиране на лагер за даровити и талантливи деца и ученици – отличници.
 • – Осигуряване на безплатно място за всяко дете в целодневните детска градина.Системно подържане на детските площадки в Мъглиж и в населените места.
 • – Насърчаване на програми за иновативно и конкурентно образование. Навременно кариерно ориентиране на учениците.
 • – Привличане на бизнеса в подкрепа на образователни проекти.
 • В продължение на десетина дни всички, с които обсъждаме образованието твърдят, че местнат власт, МОН, регионалните просветни структури, бизнеса, са много длъжни на малките населени места. Закрие ли се детската градина или училището в едно село, обществото бавно спуска завесата за живот на родния край.
 • Да върнем пулса в тези населени места, без образователни институции, е най-тежката и най-отговорната задача за едно общинско управление.
 • Да преобразим община Мъглиж!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

реклама