В Мъглиж се проведе обществено обсъждане на Проект за бюджет 2021 на Община Мъглиж

0
1317
Парламентарни избори 2021#

Днес, 05.02.2021 год., в 13:00 часа в сградата на Общинска администрация Мъглиж се проведе обществено обсъждане на Проект за бюджет 2021 на Община Мъглиж. Това е един изключително важен по своята същност бюджет, тъй като гарантира управлението на Общината в условия на Световна пандемия – COVID-19.За съжаление, общественият интерес по отношение на дискусията по бюджета, не бе особено голям. Независимо от всичко, малкото присъстващи се обединиха около приоритетите, заложени в новия бюджет.