Временни противоепидемични мерки на територията на община Мъглиж

0
650

Със заповед на кмета на Община Мъглиж Господин Господинов се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община
Мъглиж, в сила до 14.06.2020 г. :

 1. Не се разрешават посещенията в:
  а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове на територията на община Мъглиж;
  б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за
  бързо обслужване, питейните заведения, кафе-сладкарници и пенсионерски клубове на територията на Община Мъглиж.
 2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини
 5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места. Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика в спортните комплекси на територията на община Мъглиж
 6. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
 7. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
 8. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Мъглиж.
 9. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места на територията на община Мъглиж.
 10. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването, публикувана на официалния сайт на министерството на здравеопазването и на сайта на Община Мъглиж.
 11. II. С тази заповед се отменят заповеди: № РД-09-85#1/13.03. 2020 г., № РД-09-85#3/17.03. 2020 г., № РД-09- 95/23.03.2020 г. и № РД-09-96/23.03.2020 г. на Кмета на Община Мъглиж.
Коментари от Фейсбук