Община Казанлък изпрати първите данни от измервателните станции на въздуха до РИОСВ – Стара Загора

Кметът на Казанлък Галина Стоянова, по чиято инициатива преди дни бяха монтирани на три места в общината измервателни станции, отчитащи замърсяването на въздуха, изпрати първите данни до директора на РИОСВ – Стара Загора. Станциите преминаха тестовия период и от 27 март 2023 г. вече не са в такъв.

Съгласно закона градоначалникът информира Инспекцията по околна среда и води за стойностите на всяка от отчетните станции и, във връзка с последните данни за превишени нива на индексите, се обърна към РИОСВ – Стара Загора да се произнесе по компетентност и установи причинителите за превишените стойности на формалдехид.

Станциите, които Община Казанлък постави при сградата на Общината в центъра на града, в с. Голямо Дряново и в близост до яз. Копринка, са сертифицирани по най-тежките международни процедури, имат швейцарски датчици и са изключително прецизни.

В реално време показателите може да бъдат проследявани и на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/air-quality.html

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram