ВиК авария в Гурково

0
400
Парламентарни избори 2021#

16:00 – 19:00   гр. Гурково – поради авария на СВО 2 бр. – без вода част от населеното място;