87.3 млн. евро чуждестранни инвестиции в Казанлък през 2019

0
1359

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2019 г. възлизат на 972.0 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2018 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 116.5 млн. евро и община Казанлък – 87.3 млн. евро.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.

НСИ

Коментари от Фейсбук