76.1 млн. евро чуждестранни инвестиции в Казанлък

0
2

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 672.1 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 110.0 млн. евро и община Казанлък – 76.1 млн. евро.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 915.0 млн. евро, като е регистриран ръст от 2.5% спрямо предходната година.

Коментари от Фейсбук