73% са „за“ да има ревизия и на общините, и на кметовете

Повече от две трети от пожелалите да участват в последната анкета на сайта ни са отговорили че искат на общинските администрации и на кметовете също да бъде направена ревизия от служебното правителство. Този процент е 73,42.
Да няма проверки на дейността на местната власт нястояват 24,47%.

2,10 % са обявили, че нямат никакво мнение по въпроса.