6.5% е безработицата в област Стара Загора

0
2

Равнището на безработица в Старозагорска област през месец август е 6.5%, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната, съобщиха от Бюрото по труда. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта са се регистрирали 9645 безработни. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 309 души.

С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,8 на сто, а с най-високо – община Николаево – 58,3%.

Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1593, с 2,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юли. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1177 в отчетния месец, 1217  през месец юли.

Със 7,1 на сто намаляват новорегистрираните безработни (431 през месец август, 464 предходния юли), като 309 (71,7 на сто) са освободени от частния сектор. Най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 186, индустрия – 139 и търговия – 77.

През август са постъпили на работа 368 души, от които 216 жени, 78 младежи, подължително безработни – 51, безработните с намалена работоспособност – 25.

Коментари от Фейсбук