369 деца в клас за първия учебен ден в ОУ „Антон Страшимиров“

Тържественото откриване на учебната 2022/2023 година за възпитаниците на ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Казанлък е от 09:00 часа на 15 септември. Училищният праг ще прекрачат 369 деца от първи до седми клас и две подготвителни групи.

През тази учебна година в ОУ „Антон Страшимиров“ продължава изпълнението на проект „Равен достъп до училище и образование в условие на криза. Той има за цел да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на обучение от разстояние в електронна среда, да се осигурят условия за ефикасност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане.

Проектът „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ пък цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

Успешен старт на новата учебна година за учителите и възпитаниците на ОУ „Антон Страшимиров“!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram