30 000 лева да плати прокуратурата на о.з. ген. Тончо Михайлов

0
2

За нанесени неймуществени вреди, вследствие на преживени тежки душевни болки и морални страдания от незаконно повдигнато обвинение прокуратурата да изплати на бившия шеф на ОДМВР ген. Точно Михайлов 30 000 лв. Това гласи публикувано решение на окръжния съд в Стара Загора. Старозагорски медии припомнят, че  генерал-майор Тончо Михайлов беше отстранен от директорския пост след шумно огласени обвинения, че е организирал подслушване на проверяващи работата  представители на инспектората на МВР. Това станало посредством тайно монтирана в залата, където били изслушвани подчинените му апаратурата.В хода на делата обвинението за подслушването отпадна, не се потвърдиха и други тези на прокуратурата, че висшият служител е подпомагал по някакъв начин организираната престъпност.

Ето и част от решението на съда:

„Михайлов  е прослужил в МВР 30 години. Бил многократно награждаван, като през 2003 год. бил удостоен с най – високото офицерско звание – „Генерал – майор“. Твърди, че през всичките години на служба в системата на МВР е бил една от най – знаковите фигури и личности в Стара Загора. През месец август е подал молба за пенсиониране, по силата на която било прекратено трудовото му правоотношение с МВР. 2009 год. било образувано досъдебно производство № 134 на НСлС по описа за същата година. През 2010 год., бил привлечен като обвиняем, като му била взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1 000 лева. След приключване на разследването по досъдебното производство, Районна прокуратура – Пловдив, внесла за разглеждане в Районен съд – С.З. делото с обвинителен акт. В РС – С.З. било образувано НОХД № 1310 по описа за 2010 год., по което всички съдебни състави си направили отвод. ВКС определил за компетентен да разгледа делото Районен съд – Ямбол, където било образувано НОХД № 1699 по описа на съда за 2010 год. С Определение от 20.04.2011 год. на Районен съд – Ямбол, постановено в открито заседание съдебното производство било прекратено и съдът постановил делото да бъде върнато на Районна прокуратура – Пловдив за отстраняване на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения. Това наложило новото му привличане като обвиняем. Отново му било повдигнато обвинение в извършването на престъпление по чл. 339а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 93, т. 1,6. „а“НК. На 11.11.2011 год. Районна прокуратура – Пловдив повторно внесла делото в Районен съд – Ямбол с обвинителен акт. По това обвинение било образувано ново НОХД под № 1624 по описа на Районен съд – Ямбол за 2011 год.. С Присъда № 85 от 21.04.2012 год., постановена по НОХД с № 1624 по описа на Районен съд – Ямбол за 2011 год. бил признат изцяло за невиновен. Оправдателната Присъда влязла в законна сила на 08.05.2012 год.. Сочи, че за времето на проведеното досъдебно производство, претъпял редица унижения и страдания. След като бил привлечен като обвиняемо лице, действията на органите на досъдебното производство дълбоко го шокирали, огорчили и разстроили. Като директор на ОД на МВР С.З. нямал съмнения в законосъобразността на действията си, както и тези на подчинените му. Заради незаконното обвинение изведнъж от служител, посветил се на борбата с престъпността се оказал на мястото на обвиняемия. Почувствал се предаден от хората, с които през целия си живот са полагали усилия за предотвратяване и разкриване на престъпления. Доверието в прокуратурата се сринала. Загубил вяра в системата, на която посветил целия си личен и професионален живот. Обвиненията поставили под въпрос личните му качества и успешното ръководене на Дирекцията въобще. Изпитвал чувство на срам, че е изпаднал в положение, което го злепоставя в обществото. След като бил привлечен като обвиняем, голяма част от приятелите, познатите и колегите му от МВР променили отношението си към него и видимо започнали да го избягват, дори заявили, че за в бъдеще не желаят да имат нищо повече с него, понеже се притеснявали дали могат да му имат доверие. Правил опити да защити позицията си, но всичките му усилия се оказали безплодни. Особено унизителен бил момента, в който обвинителният акт бил внесен в Районен съд – С.З. и по този начин станал достояние на всички съдии. Този факт подкопал достойнството му и компрометирал доверието, като към висш ръководен служител от системата на МВР. След първите действия на разследващите органи започнал да изпитва страхове за бъдещето си, свързани с възможно осъждане. Всичко това се отразило и на домашната обстановка. През повечето време бил тъжен и унил и не бил полезен с нищо на семейството и дома си. Националните и регионални медии широко отразили, че е предаден на съд по повдигнатите обвинения. Мислите, че е предаден на съд за нещо, което не е извършил постоянно го потискали. Често се затварял в себе си и нямал желание за нищо. Станал неразговорлив, мрачното му настроение се пренесло и в дома му и семейството му започнало да се притеснява за здравето му. Повишили се нормите на кръвното му налягане и кръвната захар. Семейството му било принудено да полага неимоверни усилия за да го успокоява. Дори и след приключването на наказателното производство с оправдателна присъда, отрицателните му преживявания, свързани с периода на воденото дело не се преустановили. В очите на колеги и приятели бил по – скоро престъпник отколкото служител на МВР. Тези две години, били най – лошите години в живота му. Воденото наказателно производство оказало крайно негативно влияние върху личността му. Името, което бил градил в продължение на години било компрометирано за съвсем кратко време. След като бил привлечен като обвиняем, започнало да се говори, че е замесен в извършването на големи и сериозни престъпления, че е превърнал полицията в частна организация, която използвал за лични цели. Под давление на широкото медийно отразяване на случая, в обществото се насадило мнението, че е дисциплинарно уволнен от МВР. Паралелно с публикациите в печатните медии, много статии били поместени и в редица интернет сайтове. Всички журналистически публикации били породени от незаконното обвинение, което от своя страна се дължи на действията на Прокуратурата. Отделно от всички медийни публикации, незаконните обвинения станали повод името и личността му да бъдат упоменати в два доклада на Министерството на правосъдието във връзка с работата на институциите като своевременна реакция на част от критиките и препоръките в Годишния доклад на Европейската комисия и резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието на организираната престъпност и на корупцията по високите етажи на властта, юли 2010 год. – май 2011 год.. По силата на тези два документа обвиненията срещу него били сочени пред Европейската комисия като гордост на прокуратурата в борбата срещу закононарушенията по високите етажи на властта. Ето защо, моли съда да постанови решение с което да осъди ответника Прокуратурата на Република България да заплати на ищеца сумата в размер на 30 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, от незаконно обвинение в извършване на престъпление по досъдебно производство № 134/2009 г. на НСлС, НОХД № 1699/2010 г. на РС Ямбол и НОХД № 1624/2011 г. на РС Ямбол, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила на оправдателната присъда – 08.05.2012 г. до окончателното и заплащане.“

…..

                                      Р  Е  Ш   И:

 

ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СОФИЯ, да заплати на Т.Я.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 2, т. 3, от ЗОДОВ,  обезщетение в размер на 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ за причинени му неимуществени вреди – преживени тежки душевни болки и морални страдания от незаконно повдигнато обвинение, по което е образувано досъдебно производство № 134/2009 г. на НСлС, НОХД № 1699/2010 г. на РС Ямбол и НОХД № 1624/2011 г. на РС Ямбол, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 08.05.2012 г., до окончателното и заплащате, както и направените по делото разноски в размер на 1798 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и осем лева/.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните с въззивна жалба чрез Окръжен съд С.З. пред Апелативен съд гр. Пловдив.

Пълното решение на старозагорският окръжен съд

Коментари от Фейсбук