25 продажби на казанлъшки общински имоти на прокурор

0
2

БСП-съветниците внесоха сигнал до Областния управител и до Районна прокуратура за незаконосъобразното заседание на местния парламент в Казанлък, проведено на 22 април т.г. То бе свикано като извънредно с 33 точки дневен ред, като 25 от тях – продажби на общинска собственост.

„Нито един от въпросите не е свързан с изтичането на преклузивни срокове или с други обстоятелства, които да налагат разглеждането им при условия на спешност. Не беше спазена процедурата по свикване на заседанието, още повече че датата бе определена в края на м. март. Председателят от ГЕРБ Николай Златанов не спази Правилника за дейността на местния законодателен орган.”, твърдят съветниците от БСП. В Сигнала те посочват категоричните си мотиви.

„Предвид факта, че не е спазена процедурата за свикване на заседание на Общински съвет-Казанлък, нито като редовно, нито като извънредно, считаме, че взетите от Общинския съвет в Казанлък решения не могат да породят правни последици”, подчертават от левицата.

25 продажби на казанлъшки общински имоти на прокурор, ПрессТВ
25 продажби на казанлъшки общински имоти на прокурор, ПрессТВ
25 продажби на казанлъшки общински имоти на прокурор, ПрессТВ
Коментари от Фейсбук