25 къщи за гости построени в областта от фонд „Земеделие“

0
6

В казанлъшко няма построени къщи за гости. В цялата област Стара Загора, според списъка на фонд „Земеделие“, има изградени общо 25 такива домове за гости.

Най-много са в община Павел баня – 12 на брой. 6 са разположени в града, 4 в село Тъжа, по една в Манолово и Скобелево. По една има в Братя Даскалови и Оризово, също една има в цялата община Гурково и тя се намира в село Лява река. В мъглижко има построени къщи за гости в Борущица – 2, в Селце – също две.

В николаевско – една в село Нова махала, а в община Опан едната само къща се намира в Бял извор. В чирпанско са четири къщите и са в селата Могилово, Средно градище и Яворово, има и една в самия град.

В списъка не са посочени нито сумите, нито кой е реализирал проектите. За голяма част от обектите е посочено само населено място, но не и точен адрес.

Преди 4 години държавен фонд „Земеделие“ публикува на интернет страницата си пълен списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която се реализира от одобрени от МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) при прилагане на подхода Лидер.

Днес сайтът Фрогнюз припомни и публикува списъка.
На сайта се посочва още, че с публикуването на списъка с къщите за гости Фонд „Земеделие“ очаква и адекватна обратна връзка от страна на обществеността. При констатирани видими нередности или при съмнения за използване на изградените обекти не по предназначение, всеки може да изпрати сигнал до ДФ „Земеделие“.

Ето къде в област Стара Загора има къщи за гости:

Коментари от Фейсбук