20 тона опасни пестициди в Елхово

0
1828

Веществата, които са били използвани, като препарати за растителна защита преди близо 40 години са складирани в селскостопанския двор, бивше ТКЗС. Експерти от Франция обезопасяват района, като той се намира в изключителна близост до вододайна зона, от която се снабдява с вода част от Стара Загора. Сред опасните вещества, които са открити са арсен, сяра и живак.

Коментари от Фейсбук