Паякът вече вдига коли в цял Казанлък

1
2

Общинските съветници на Казалък днес гласува промяна и допълнение в точките свързани с престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.

Според новите промени в Наредба 4 „Паякът“ принудително ще премества автомобили без знанието на неговия собственик при паркиране на места, в които автомобилът създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

Репатриращият автомобил ще вдига превозни средства на пешеходните пътеки и велосипедните алеи, пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входове на жилищни сгради и гаражи, на места за хора с увреждания, пред входовете и прилежащите тротоари на детски заведения и училища, когато превозното средство създава опасност или е пречка за движението на останалите участници.

Определянето на неправомерно спрените автомобили ще се извършва от длъжностните лица от Звеното за контрол.

Разходите по преместването ще са за сметка на водачите, а превозното средство се задържа до заплащане на тези разходи и таксата за отговорно пазене.

Коментари от Фейсбук

Comments are closed.