Предоставят 100 000 лева за персонала в ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“

0
2556
Парламентарни избори 2021#

Средства в размер на 21 000 лева за подпомагане на лекари-специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането, ще бъдат гласувани от общинските съветници.
100 000 лева са предвидени за финансово подпомагане на персонала в ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, гр. Казанлък – като субсидия за април, май и юни към болницата в Казанлък. Храненето и настаняването в определените за целта жилища са издръжка на общинска администрация.
Това е записано в Доклад с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., който е точка от дневния ред на сесията.
Еднократна финансова помощ от 1500 лева ще получи нуждаещия се от лечение Драгомир Танев от с. Бузовград.
През 2021 г. в УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив е извършено оперативно лечение. Драгомир Танев трябва да се подложи на скъпоструващо, животоспасяващо лечение в Република Турция, за което са необходими средства в размер на 30 000 евро.

Следете заседанието на общинският съвет в Казанлък, което се излъчва онлайн на официалната страница на местния парламент.

реклама