10 акта на бракониери за месец съставиха от ДСГ, Мъглиж

0
2

Над 10 са съставените актове за незаконна сеч, иззети са и са задържани вещи за транспортиране на дървесината в рамките на месец при съвместни

акции на Държавно горско стопанство Мъглиж, полицейските служители и Регионалната дирекция по горите, Стара Загора. Това разказа за ПРЕСС ТВ директорът на ДГС Мъглиж инж. Станимир Маринов.Основните приходи в стопанството са от дърводобив. Затова и опазването на горския фонд от бракониери е важно задължение и отговорност за служителите. Областната администрация в Стара Загора  също съдейства заупражняването на контрол и в борбата с бракониерите, казва още инж. Маринов.

Само със  съвместните усилия на отговорните институции могат да се пресекат каналите за незаконно изчине на дървета, като този проблем стои пред

горските служители като цяло в страната, допълва Маринов. В момента той разчита на отговорното поведение на своите близо 40 служители, заети в

различните дейности на стопанството в Мъглиж.

И в момента актуална остава темата за потреблението на дърва и дървесина. Пазарът през октомври е задоволен откъм предлагане, така че криза  и недостиг на дърва за огрев към днешна дата не се наблюдава на територията на ДГС в Мъглиж.

Повишената цена на тока е възможно да породи нарастване при търсенето на дърва за огрев кано основен вид отопление, прогнозира шефът на ДГС

в Мъглиж.  В момента ръководеното от него стопанство отчита и немалко приходи от туризъм, а Ловното стопанство също предоставя възможности за

постъления. Все пак ловът не е печалившо перо, а предствителна дейност в ДГС, споделя неговият директор.

Друга характерна дейност е залесяването. За тази година са били предвидени 401 дка, от които над 80% вече с залесени.

Коментари от Фейсбук