1 179 лева средна брутна заплата през декември отчитат в Старозагорско

0
2

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври миналата година е 1 114 лева, за  ноември – 1 104 лева и за декември е 1 179 лева, отчитат от ТСБ-Югоизток.

През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата в област Стара Загора  е 1 132 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 3.3%, сочат данните на статистиката

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 15.8% и  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 6.8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ с 2.4%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.8%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния – със 7.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2018 г. намаляват с 0.4%спрямо края на септември 2018 г., като достигат 104.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 4.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 33.2 и 12.5%.

Дарик

Коментари от Фейсбук