Нови 3 330 книги и периодични издания са на разположение за четящите казанлъчани в библиотека „Искра“

0
6

Новопридобити информационни ресурси на стойност над 40 хиляди лева отчете Общинска библиотека „Искра“ за изминалата 2019 година. 3330 тома книги и периодика на стойност 37 131,12 лв. са постъпили в отделите, като само от дарения книжният фонд е обогатен с 1948 тома на стойност 18 842.04 лв. С малко над 18 200 лева са закупени 1382 тома, които ще бъдат на разоложение на четящата аудитория в Казанлък.

Приключиха успешно и проекти на стойност 13 487 лева, извън бюджета и собствените приходи.

Проект ” „Generation Code”. Нов проект на Общинска библиотека „Искра” – „Generation Code” за програмиране с роботи Финч стартира от края на февруари. Той се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”. Обученията се провеждаха в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране.

Общинска библиотека „Искра” бе една от 15 избрани библиотеки, която участва в проекта. Фондацията предостави целеви средства на Общинска библиотека „Искра” за подготовката и провеждането на обучение по програмиране на 10 участника в периода 20 февруари – 31 март 2019 г. на стойност 1172.00 лв. Обучението се проведе в гр. Казанлък, а проектът бе адресиран към деца на възраст от 10 до 11 години. В рамките на месец и половина 10-те участника преминаха безплатно обучение по програмиране. Проведоха се 10 занятия по два /три астрономически учебни часа. Обучител по проекта бе Радостина Кацарова.

Обученията завършиха с тест и излъчване на участник в пролетен лагер. Илияна Николова участва в учебния лагер с най-добре представилите се ученици от другите отбори.

Целта на проекта, която бе постигната, е да подкрепи дейности, които да повишат обществения интерес към новите технологии, да насърчи младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането.*1663 лева  роботи

Проект ” „Generation Code”. Общинска библиотека  „Искра” получи шест броя пчелички Bee-Boot и 10 броя винилови подложки за работа с тях на стойност 943.00 лв. Образователните устройства са дарение на библиотеката по проект „Генерация Код“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“, по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по  програмиране.

Bee-Bot дават възможност на децата да броят, да се ориентират и да програмират поредица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване по 90 градуса по забавен начин. Проекта на Общинска библиотека „Искра” – „Generation Code” за програмиране с робо пчелички Bee-Boot стартира от края на месец септември. До края на годината библиотеката осъществи 11 обучения и демонстрации с пчелите роботи на място и в детските градини и училища, в които взеха участие над 150 деца на възраст от 4 – 12 години.* 943 лева 

Проект „Bookcrossing zone“

Проекта „Bookcrossing zone“ беодобрен за финансиране от Младежка банка – Стара Загора на стойност 1400 лв. Той беше защитен от СНЦ „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“ в партньорство с Общинска библиотека „Искра“през 2018 година, но продължи своето развитие и през 2019 година. Със стотици томаве, дарение от гражданите, Общинска библиотека „Искра” продължи да осигурява книги за 4-те броя къщички в парк Розариум.

Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019, втора конкурсна сесия

Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък спечели проект на Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2019 г. за финансово подпомагане на обществените библиотеки при обновяване на фондовете с книги и други информационни източници. Нови 272 заглавия или 919 тома ще постъпят във фондовете на библиотеката. Стойността на проекта е 10788.71 лв., от които 9709.84 лв. са от Министерство на културата, а 10% – 1078.87 лв. са осигурени от бюджета на библиотеката. Включени са заглавия от следните области: художествена литература; художествена литература за деца; хуманитаристика /публицистика, литературна критика и литературна история, история/, справочна и друга научна литература, съобразно профила на библиотеката и информационните потребности на читателите на библиотеката.

„Отчитаме голям напредък в трансформацията на културния институт, в превръщането на ОБ „Искра“ в съвременен културен, образователен и информационен център, любимо място на казанлъчани. Разбира се, всичко това е в резултат на релевантния общински бюджет и усилията на екипа от специалисти“, посочва директорът на Общинска библиотека „Искра“ Анна Кожухарова.

Коментари от Фейсбук