Честит празник на българските учители!

На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя. Празникът води своето начало от 1994 г., когато се навършиха 40 години от приемането на препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО и Международната организация на труда (МОТ). В България денят се отбелязва от 2006 година, обявен с решение на правителството.

Празникът е повод да подчертаем изключителната роля на учителите по целия свят за образованието на децата ни. Мотото на Световния ден на учителя през 2021 г. е „Учителите в основата на възстановяването на образованието“.

Милиони хора по света отправят своето мощно послание за зачитане на огромната роля на учителите във възстановяването и укрепването на обществата в хода на пандемията и изразяват своето преклонение към педагогическите специалисти като предводители на световния прогрес и науката, които неуморно работят в името на образованието и бъдещето на всяко дете.