ЦИК назначи ОИК в Казанлък

0
2

С решение № 1752-МИ/НР от вчера, 03.09.2015г., Централната избирателна комисия е назначила Общинската избирателна комисия в община Казанлък за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. В Решението пише: „В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-270 от 29.08.2015 г. от кмета на община Казанлък, област Стара Загора, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Казанлък.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на ОИК в община Казанлък, включително и за председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за зам.-председател и за секретар на ОИК в община Казанлък.

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на коалиция „БСП лява България“ и партия „Движение за права и свободи“, които са приложени.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Казанлък, област Стара Загора, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Маркова Петрунова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Исмедова Салиева
СЕКРЕТАР: Адриана Николова Тенева
Спас Василев Спасов
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Борисова Стойнева
Койчо Вълчев Койчев
Станислава Гърдева Гърдева-Чернева
Любомир Росенов Денков
Йорданка Илиева Арнаудова
Георги Денев Бяндов
Радосвета Атанасова Георгиева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. То е публикувано на официалната страница на ЦИК тази нощ в 01:09 часа.

Коментари от Фейсбук