Художникът Владимир Запрянов открива изложба в Казанлък

0
2

Владимир Запрянов ще открие своята изложба „Идентичност“ в Художествената галерия на Казанлък на 15 октомври, от 18.00 часа. За него и изкуството, което създава, изкуствоведът Даниела Чулова споделя, че е от онези автори, които сякаш нямат възраст, неподвластен на вкусове, моди и времеви претенции. За него изкуството е призвано да отразява реалния свят или да бъде негова алтернатива – своеобразно убежище, място за бягство. Художникът среща тези две „мисии“ в творчеството си.
Приоритетни за него средства са: цвета, ролята на контраста, откровеността на посланието, премерената композиция и баланса. Картините му въздействат директно, живо и жизнеутвърждаващо.

Изкуството за Владимир Запрянов е начин да изрази себе си, да извиси мисли и идеи, за да ги сподели. С всяка картина той отправя въпрос към себе си и отправя предизвикателство да даде отговор. Изкуството му е отворено, допълва Чулова.

Художникът умело открива онази пресечна точка, в която реалното и абстрактното се срещат, за да създадат мистичен, изразителен и жив свят. Свят, който е понятен и привличащ. Творецът се стреми да провокира зрителите – с тематични послания, с познати, но кодирани образи, с топлота на колорит и хармония в композицията. Платната въздействат оптимистично и зареждащо, като в тях Запрянов среща натурата с абстрактни послания, в които има живописен разлив и конструктивен смисъл.

Проблемът за миграцията, отчуждението, адаптацията и приемствеността е интерпретиран в огнени градове, полетели ята, абстрактни мишени, образни трансформации. Картините на Владо Запрянов носят мимолетна философски уплътнена специфика, но в тях доминира жива изразност и динамичен възглед.

Изложбата може да бъде разгледана до 29 октомври.

Коментари от Фейсбук