Учители от ПГЛПТ взаимстват испанския опит за интегриране на ученици със СОП

0
3522
Парламентарни избори 2021#

Пореден успешен европроект реализираха от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в гр. Казанлък. Девет учители, водени от директора на училището Антони Илиев, осъществиха Мобилност в град Барселона, Испания, по проект:“ Испанският модел в създаването на подкрепяща среда за работа с ученици със специални образователни потребности” – съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. Основната им цел в столицата на Каталуня бе да проучат и взаимстват испанският опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности и изградената за тях подкрепяща среда специални учебно-технически средства и апаратура.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в него.