Увеличение на заплатите в Казанлък предлагат от левицата

1
2

В Администрацията не се задържат експерти с висока квалификация

Увеличение на работните заплати за общинските служители  в Казанлък – това предлага ръководителят на Групата съветници от „БСП лява България” Пламен Караджов, съобразени с кметската.

В края на м. май т.г. заплатата на кмета  на Казанлък бе увеличена с 61% и стана 2 600 лв.  „Това е максималният размер, който бе внесен не по установения  нормативен ред  от групата съветници  „Експерти за Казанлък”.  Тогава кметът премълча това, да видим дали сега ще отмине предложението. Надяваме се „Експерти за Казанлък” да бъдат последователни и да подкрепят доклад за увеличаване на заплати, този път не за общинското ръководство, а за служителите”, припомни БСП-съветникът.

 Кметското повишение  доведе след себе си автоматично и до увеличена заплата в почти същия размер и  на председателя на Общинския съвет в Казанлък, но не и до увеличение на трудовото възнаграждение на общинските служители, които са достатъчно натоварени, смята Караджов. Според него това е и една от причините те да напускат Администрацията  и да не се задържат експерти с висока квалификация в Казанлък. „Справедливо би било и от гледна точка на средната месечна заплата за града, която  е доста по-висока от средната за Общинската администрация.”, посочва общинският съветник от левицата във внесеното предложение до местния парламент. Според доклада средната брутна работна заплата в Общинска администрация  трябва да се увеличи с 200 лв., считано от 01.10.2017 год., както и заплатите на кметовете на кметства.

През последните 5 години минималната работна заплата в страната е увеличавана 6 пъти, като последното увеличение е през 2016 г. С Постановление  №372/22.12.2016 г. на Министерски съвет – от 01.01.2017 г. е определен размер на минималната месечна работна заплата за страната  – 460 лв. „Възнагражденията  на кметовете на кметства също не са увеличени, а техните ангажименти са денонощни, почти  24 часа трябва да са на разположение на жителите на населените места в общината.”, допълни съветникът.

Областен съвет на  БСП – Стара Загора

Коментари от Фейсбук

Comments are closed.