ТрУ удостоява проф. Николай Михайлов с Доктор Хонорис Кауза

0
862
Парламентарни избори 2021#

На 21.10., сряда, в 13 часа, в зала 3 А, проф. Николай Михайлов ще бъде удостоен с почетното звание Доктор Хонорис Кауза за дългогодишно сътрудничество и значителен принос към подобряването на инфраструктурата на Тракийски университе, съобщиха от учебното заведение.
В същия ден в Педагогическия факултет на ТрУ ще бъде представена новата специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн .