Тракийски университет – Стара Загора разкрива Факултет по дигитални и зелени технологии

Тракийски университет – Стара Загора разкрива ново структурно звено – Факултет по дигитални и зелени технологии. Решението беше взето , с пълно мнозинство, на първото заседание на новоизбрания Академичен съвет, по предложение на ректора проф. Добри Ярков.

Проф. Ярков изложи мотивите си пред заседаващите с ясни и конкретни цели, свързани с бъдещата трансформация в страната и възможностите на Тракийския университет: „Предстоят сериозни промени в областите Стара Загора, Кюстендил, Перник, които са прицелни за трансформацията на целия икономически модел в България. Ние, като университет, имаме огромен капацитет в човешки ресурс, образователна инфраструктура, материална база, научен потенциал и затова сме длъжни да бъдем готови да обучаваме кадрите на бъдещето. Да бъде създаден новият факултет е решение след една дълга верига от консултации с местна и държавна власт и ще бъде в услуга на региона и на страната. Това се случи на базата и на факта, че в края на миналата година ние сключихме договор с Европейската комисия и вече сме координатор на проекта „Захир“ – това ще е първата водородна долина в България от пет в Европа. Ние също имаме и положителен резултат от подаден проект за Център за върхови постижения в областта на водорода към Европейската комисия. Двата проекта са за близо 50 милиона евро – финансов ресурс имаме. Сега трябва да осигурим специалисти, които да работят в областта на водорода – производство, съхранение, дистрибуция и транспортиране. В тази област няма осигурени специалисти, ние сме хората, които ще ги създадем.“

Специалностите, които ще се изучават във Факултета по дигитални и зелени технологии са: Софтуерно инженерство; Водородни инженери; Авиоинженери – наземни и бордови; Кибер сигурност и Агротроника.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram