Тотална инфо завеса пусна Общината над 4 млн. кредит

0
5

Плътна информационна завеса спусна Община Казанлък върху проведената в началото на миналата седмица обществена поръчка за избор на финансова институция, която да кредитира администрацията с 4 млн.лева.

Офертите на кандидатите за кредитори трябваше да бъдат отворени на 8 октомври /вторник/ от 10:30 часа.

Огромният обществен дебат по темата за милионния заем, с който да се покрие обезщетението към фирмата „Тракия трейд”, осъдила Общината за нанесени й вреди заради непостроения МОЛ,  не повлия на висшите общински служители, нито на пресцентъра и те втора седмица мълчат за резултатите от обществената поръчка.

Опитът на Медийна група „Вис виталис” да разбере подробности и да информира обществеността, срещат глухотата на общинския PR. В имейл още на 17 октомври зададохме няколко въпроса по темата към г-жа Юлия Младенова, главен експерт „Връзки с обществеността” на Община Казанлък:

„Какво се случи при и след отварянето на офертите за 4 млн.кредит на 8 октомври? Колко оферти бяха подадени? От кои финансови институции? Коя беше избрана? Какъв бе съставът на комисията?”.

Отговор не последва.

Отговор няма и на по-скорошни въпроси на МГ„Вис виталис”: „По какъв повод е започнала инвентаризация в ЛХМ „Чудомир”? От кога е започнала? Какъв е съставът на комисията за инвентаризацията? Кои фондове и имущество са предмет на инвентаризацията?”.

Няма индикации PR-ът да е в отпуск, но дори и да е, следва да има заместник, който да се грижи за навременната осведоменост на гражданите, чрез медиаторите, каквато е  МГ„Вис виталис”.

Тоталното безмълвие и липса на комуникация показват едно-че чиновниците от Община Казанлък не уважават жителите, пренебрегвайки правото им да знаят.

 

 

Коментари от Фейсбук