С 66.7% нараства жилищното строителство в региона за тримесечие

0
512
Парламентарни избори 2021#

През първо тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 85 жилищни сгради с 459 жилища в тях и 44 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 22 775 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 66.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ съответно със 123.9 и 120.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 31.8%, а тяхната РЗП – с 35.0%.

В сравнение с първо тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 34.9%, жилищата в тях – със 163.8%, а разгънатата им застроена площ  – с 91.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 43.9%, докато общата им застроена площ намалява с 50.2%.

реклама