С нови проекти започва годината Община Павел баня

0
34
Парламентарни избори 2021#

Община Павел баня започна 2016 г. с  проект по ОП „РЧР“ „Независим живот“ за близо 488 000 лв. Наименование на проекта е „Съпричастност“ и по него ще се предоставя комплекс от социални услуги в домашна среда на лица с тежки здравословни проблеми и лица с увреждания. Продължителността му е 22 месеца и включва дейности, подкрепящи устойчивото развитие в социален аспект- намаляване на бедността, създаване на равностойни стандарти за качество на живот, задоволяване на основни потребности на лица изпаднали в риск , поради различни причини. Проектът дава възможност на безработни лица в трудоспособна възраст да полагат грижи за своите болни близки.

Още 3 проекта, по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ чакат за одобрение в началото на годината- за  ремонти на пътната инфраструктура в Павел баня и за подмяна на водопреносната мрежа в цялата община за 3 млн. евро. Администрацията работи и по още 2 проекта – за спортен комплекс и за екопътеки в Турия и Габарево.