Създават Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

През втората половина на 2022 г. Законът за младежта беше изменен, като промените влязоха в сила на 2 август 2022 г. Съгласно последните изменения в чл.15, ал.6 от закона се предвижда, че при провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини с население над 45 000 души се подпомагат от общински консултативен съвет по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет.
Към този момент към Община Казанлък няма създадено подобно консултативно звено по
въпросите за младежта. Затова, на своята сесия утре общинските съветници на Казанлък ще гласуват за учредяване на структурата.

Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта ще дава становища или предложения до Кмета на Община Казанлък, свързани с планирането, координирането и реализирането на младежката политика на общинско ниво. Ще подпомага дейностите при разработването на Стратегии, Програми и Проекти на общинската администрация и другите органи на местната и централна власт, свързани с развитието н младежките дейности.

В него ще влизат 16 членове – 7 ученици от казанлъшки училища, 2 длъжностни лица от общинската администрация, 3 представители на младежки НПО, представител на МКБППМН към Община Казанлък и 3 представители на Младежки общински съвет – Казанлък.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram